درباره ما

تیم Health Bouquet، جمعی از محققان، پزشکان، کارشناسان تغذیه و علوم و صنایع غذایی فارغ التحصیل از دانشگاه استنفورد (Stanford University) امریکا ، انستیتوی کارولینسکا (Karolinska Institutet) سوئد، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تبریز می باشد که با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نياز، در راستای ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه، اقدام به راه اندازي وب سایت Health Bouquet نموده است.

پیشنهادات علمی ارائه شده در این وب سایت، بر مبنای آخرين تحقیقات و مستندات به روز منتشر شده از سوی محققان سرتاسر دنيا می باشد. تمامي این منابع پیش از بکارگیری، مورد ارزیابی و بازنگری کامل متخصصین تیم Health Bouquet قرار گرفته است.

تلاش این مجموعه، ارائه پيشنهاداتي درخصوص انتخاب صحيح مکمل های غذایی مورد نیاز بر اساس نوع رژیم غذایی، سبک زندگی و شرايط ويژه افراد مي باشد.

معرفی متخصصان و مشاوران ما

ما برای شما چه کار می کنیم و حامیان ما چه کسانی هستند ؟

تیم Health Bouquet، جمعی از محققان، پزشکان، کارشناسان تغذیه و علوم و صنایع غذایی فارغ التحصیل از دانشگاه استنفورد (Stanford University) امریکا ، انستیتوی کارولینسکا (Karolinska Institutet) سوئد، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی می باشد که با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نياز، در راستای ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه، اقدام به راه اندازي وب سایت Health Bouquet نموده است.

منابع و مشاورین علمی

  • بررسی آنلاین توسط متخصصین و پزشکان مطرح ( دربارۀ ما )
  • پیشنهاد مکمل های با توجه به ارزایابی صورت گرفته از شما
  • پیشنهاد مکمل های معتبر

تماس با ما